KOMPLEXNÍ PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM CHOVU PRASAT

icon_iPLEMENÁŘSKÝ PROGRAM V CBS - CZECH BREEDING SERVICES s.r.o. JE ZAMĚŘEN NA KOMPLEXNOST SLUŽEB PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU. V SOUČASNOSTI PŮSOBÍ NAŠE FIRMA NEJEN NA CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ALE I V ZAHRANIČÍ.

V oblasti chovu prasat nabízíme:

 • dodávku inseminačních dávek kanců čistokrevných plemen (ČBU, ČL, BO, D, PN) i hybridních terminálních linií (GENMAXIM SL48, GENMEAT SL84, GENPROGRES SL34, GENVITAL SL38), doporučíme chovatelům nejvhodnější plemeníky
 • komplexní služby související s prováděním kontroly užitkovosti a dědičnosti prasat, včetně počítačového zpracování dat
 • prodej čistokrevných i hybridních prasniček a kanečků z vlastního Genetického centra Bouzov – Podolí a šlechtitelského chovu Žírovnice - Cholunná
 • zpracování plemenářských programů a nejvýhodnějších kombinací křížení pro dané podmínky chovu
 • poradenství v oblasti reprodukce a zdraví
 • zjišťování vlastní užitkovosti prasat ultrazvukovým měřením
 • provedení plemenářských rozborů stád i rozborů výsledků reprodukce
 • import plemenných zvířat z chovatelsky vyspělých zemí
 • proškolování chovatelů v problematice inseminace a reprodukce ve specializovaných kurzech, včetně praktické instruktáže v daném chovu
 • prodej chovatelských potřeb a pomůcek
 • provozní testaci různých kombinací křížení s cílem vyhodnocení interakce genotypu a prostředí
 • software GenoSUS pro komplexní řešení problematiky chovu prasat na PC, od sféry šlechtitelské až po užitkovou
 • dle individuální dohody s chovatelem můžeme poskytnout další služby na úseku plemenářské práce, chovu prasat, inseminace a reprodukce prasat (např. rannou diagnostiku březosti, evidenční pomůcky, vyšetření kvality spermatu kanců v přirozené plemenitbě, provedení inseminace pracovníky naší a. s. apod.

CBS - Czech Breeding Services s.r.o.

 Komenského 221, 783 73 Grygov

IČ: 01383728

Spisová značka: B 10602 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Ředitel společnosti: Ing. Ladislav Škařupa

KOMPLEXNÍ PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM CHOVU PRASAT