CBS - Czech Breeding Services s.r.o. vstoupil intenzivně na půdu šlechtění masného skotu v roce 2001, kdy již začalo být zcela zřejmé, že import inseminačních dávek v rozsahu, na který byli chovatelé zvyklí v minulosti, je již neudržitelný a začíná omezovat využití inseminace ve stádech.

V tom okamžiku, v součinnosti se Svazem a po dohodě s nej-
lepšími chovateli, jsme začali selektovat a i následně prověřovat nejlepší genetické kombinace za účelem širšího využití domácího genetického potenciálu. Velkou výhodou je, že CBS - Czech Breeding Services s.r.o. je provozovatelem jedné z největších testačních stájí pro masný skot na území ČR. V této stáji jsme otestovali dle našeho názoru nejzajímavější kombinace a výsledkem je výroba inseminačních dávek od několika málo, na vlastní užitkovost nejlépe prověřených býků. Inseminační dávky těchto býků jsou exportovány např. do SRN, Španělska či na Slovensko.

I když je v ČR chováno 12 masných plemen, zaměřuje se CBS - Czech Breeding Services s.r.o. s větším důrazem pouze na plemena, u kterých je zřejmé, že do budoucna budou dominovat. Jde zde zejména o plemena Charolais a Masný simentál, která budou v budoucnu významně posilovat. Své místo jistě uhájí plemeno Limousinea mezi perspektivní plemena řadíme plemeno PiemonteseBlonde d´aquitaine a Belgické modré. Stavy zvířat plemene Hereford rapidně klesají a i plemeno Aberdeen angus početně stagnuje.

Ve všech zájmových plemenech CBS - Czech Breeding Services s.r.o.. intenzivně spolupracuje s nejlepšími chovateli, provádí záměrné připařování a testaci narozených býčků. Pro potřeby široké chovatelské veřejnosti zajišťuje inseminační dávky, poradenský servis a býky do přirozené plemenitby.


Přílohy:
Ceník inseminačních dávek býků masných plemen 2011