Při přípravě prví letošní přehlídky dcer jsme si mysleli, že nás počasí už nemůže ničím překvapit, ale opět jsme byli, tentokrát mile zaskočeni, místo sněhu se dostavily krásné letní dny. Toho plně využili chovatelé a příznivci chovu Holštýnského skotu k bohaté účasti na této akci.
Přehlídku dcer jsme připravili se třemi podniky okolo Olomouce. Začalo se ráno 25.května na farmě Nový Dvůr u Červenky, kde hospodaří manželé Osičkovi.

Nový Dvůr

O firmě
Na místě farmy se hospodaří podle prvních záznamů cca 500 let, kdy byl Dvůr součástí Úsovského panství. Pak se postupně ocitl v majetku Lichtensteinů, dále Státního statku a místního JZD. Po revoluci se značně zbědovaný dostal do rukou rodiny MVDr. Václava Osičky. Na celé výměře farmy, což je více jak 30 ha, se pěstuje objemné krmivo a krmné obiloviny.
Chov skotu
V roce 1992 tu začínali s 20 ks krav, pak dovezli z Francie 87 holštýnských jalovic a tomuto plemeni už zůstali věrni. Dnes se tu starají o stádo 300 ks holštýnských krav s průměrnou laktací 10856 kg mléka. Zvířata jsou zde umístěna v adaptovaných původních stájích a v novější produkční farmě. Krávy mají k dispozici komfortní lehací boxy přistýlané směsí separátu a slámy. Hnojné chodby jsou vyhrnovány lopatou.
Zootechnici tu připravili pěknou kolekci 10 zvířat. Začalo se dcerkami býka CLOUDY NXB – 088 (Epic x Planet), který má pěknou produkci mléka při korektních složkách, dobrém exteriéru a snadných porodech. Snad nejvíce se líbila dcerka 300438 971, G+83, která nadojila za 291 dní 11005 kg mléka při složkách 3,88% T a 3,4 %B. Dále se předvedla dvojice dcer po býku MODESTO NEO-448 (Mogul x Robust), který má velmi dobrou produkci, složky a exteriér.
Chovatelé uvítali rovněž jedny z vůbec prvních dcerek býka SYMION RC, NEO-468 (Sympatico x Snowman), který předává na své potomky velmi dobrou produkci, složky, exteriér a porody. Největší dojem na návštěvníky udělala kravka č. 319710 971, G+82, která nadojila za 153 dnů 1. laktace 4520 kg mléka při korektních složkách.
Rovněž býk ELSON, NXB-087 měl zde pěknou dvojici dcer, tento býk z kombinace (Sudan x Manoman) dává svým dcerám do vínku střední produkci, vynikající složky a dobrý exteriér. Taky jsme tu předvedli jednu dcerku býka ARBELL, NEO-286 (Snowman x Ramos), který přenáší na své dcerky v ČR, ale i globálně vynikající produkci a typ.
Po komentované prohlídce farmy a místní zmrzlině jsme nasedli do vozů a v dlouhé koloně přejeli na farmu ZD SENICE na Hané v Loučanech.

ZD_Senice

Tady na nás čekalo deset excelentně připravených dcerek, takže jsme se cítili skoro jako na Národní přehlídce v Brně. ZD Senice na Hané hospodaří na cca 5252 ha půdy v řepařské oblasti u Olomouce. Rostlinná výroba je zaměřena na produkci objemných krmiv, krmných obilovin, ale také pěstují sladovnický ječmen, cukrovku, řepku, chmel a mají ovocné sady. Živočišná výroba je zaměřena na výrobu kvalitního mléka, produkci vajec a prostřednictvím dceřiné firmy na produkci jatečných prasat.
CHOV SKOTU
Na farmě v Loučanech je ustájeno 490 krav s produkcí 9898 kg mléka za laktaci. Zvířata jsou ustájena v roštové stáji, ve  které jsou lehací boxy vybaveny matracemi a podestýlkou ze separátu. Část vlastní produkce zpracovávají ve vlastní mlékárně. Mléčné výrobky jsou spolu s ostatními zemědělskými produkty prodávány v družstevním obchodním domě v centru Olomouce.
Přehlídku zde zahájila pěkná dcera býka Elson č. 310672-971, G+82, dále jsme viděli vynikající kolekci 4 dcer po býku NXA-931, SUDAN z outcrossové kombinace (Jammer x Sailor), který má v ČR i ve světě velké množství dcer a je oblíben pro svou vynikající produkci a složky. Asi nejvíce se chovatelům líbila prvotelka č. 294135-971, G+83, která nadojila za 305 dní 9864 kg mléka při složkách 3,96 %T a 3,58 %.
Dále se předvedly 3 pěkné dcerky po býku KAPO, NEO-296 z kombinace (Freddie x Planet), který působil u nás a také na Slovensku. Patrně nejhezčí z nich byla kravka č. 310720-971, G+84, která aktuálně dojila 37 kg mléka za den při složkách 4,15 %T a 3,34 %B. Jako poslední se předvedly dvě hezké prvotelky po ARBELLOVI.
Celá skupina chovatelů si pak se zájmem prohlídla farmu v doprovodu ředitele podniku Ing. Lubomíra Vítka a zootechničky Marie Martínkové.
Znovu po krátkém přejezdu jsme dojeli do Unčovic, kde nás mile přivítala předsedkyně ZD Unčovice Ing. Milada Měsícová. Paní zootechnička Ing. Marie Jordová už pro nás měla vzorně připravenou kolekci předváděných krasavic.
ZD Unčovice hospodaří na výměře více jak 6100 ha a zabývá se tradiční rostlinnou a živočišnou výrobou, výrobou osiv a provozuje bioplynovou stanici .

ZD_Unčovice 2

Rostlinná výroba zabezpečuje krmivovou základnu pro chov skotu a prasat. Dále pěstují cukrovku, hrách, řepku, sladovnický ječmen a pšenici. Rovněž produkuje osiva pro firmu Olseed a.s., která je spoluvlastněna družstvem.
Živočišná výroba se zabývá chovem prasat (600 prasnic s odchovem) a chovem skotu na farmě v Unčovicích a v Příkazech. Celkem chovají cca 840 ks krav s odchovem s průměrnou užitkovostí cca 10600 kg mléka za laktaci. Na středisku Unčovice je starší volná stáj se slámou stlanými lehacími boxy.
Příkazy mají lehací boxy stlané separátem. Zde se připravuje stavba nové produkční stáje a dojírny.
Vlastní přehlídku zahájily přesně podle katalogu 2 pěkné dcerky po býku CLOUDY, z nichž kráva č. 281914-971 nadojila na 1. laktaci za 305 dnů 11162 kg mléka při složkách 3,85 %T a 3,48%B. Dále byla předvedena jedna z prvních dcerek býka SUHNSTAR, NXB-190 (Supersire x Super). Pokračovalo se dvěma pěknými dcerkami po býku ELSON, z nichž č.294601-971 nadojila za 305 dní 10465 kg mléka při složkách 3,78% T a 3,30% B. Dále se předvedla prvotelka č. 294681-971 po otci SUSOYA, NXB-126 (Supersonic x Freddie) a nakonec jsme mohli vidět velmi pěknou kolekci 5-ti dcer po býku KAPO. Z nich se všem jistě líbila kráva č. 294550-971, která nadojila na 1. laktaci 10685 kg mléka při složkách 3,99%T a 3,65%B. Jak bylo na celé kolekci vidět, dcery KAPA se na farmách neztratí a jen potvrzují jeho plemenné hodnoty, co se týká produkce, složek a kvality vemene.
Po rychlém přesunu všech zúčastněných do družstevní jídelny a obědě nám paní předsedkyně řekla zajímavé informace týkající se současnosti družstva a také nás seznámila s plány do budoucna. Pak byla prezentace firmy CBS - Czech Breeding Services s.r.o. ohledně novinek v nabídce býků. Konec patřil velmi zajímavé přednášce MVDr. Václava Osičky na téma "Tepelný stres krav", která byla vzhledem k horkému dubnovému počasí velmi aktuální.

přednáška_
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným podnikům a zejména hlavnímu zootechnikovi ZD Unčovice Bc. Janu Čunderlemu za technické zázemí při zvládnutí celé této náročné chovatelské akce.
Ing.Lumír Dvorský
CBS-Czech Breeding Services s.r.o.