Dne 27.4.2016 proběhla v aprílovém počasí za bohaté účasti chovatelů přehlídka dcer po býcích z nabídky společnosti CBS – Czech Breeding Sevices s.r.o. Akce se uskutečnila na farmě Návsí VKK společnosti NETIS a.s. a postupně se zde předvedlo 20 dcer po býcích : MASSEY NEA-844, DAY NXB-012, ARBELL NEO- 286, E.T. NEO-117, SUPER NXA-831, KAPO NEO-296, ORANGE NEO-171 a O-COS NEO-175 . Tito býci pocházejí buď z vlastní produkce CBS s.r.o , nebo byly jejich dávky dovezeny ve spolupráci se zahraničními partnery. Jedním z nich je i americká společnost CRI, která je jednou z největších družstevních plemenářských firem v USA. Z její produkce jsou naším chovatelům dobře známí býci jako: ZEBO,GARTER, TOYSTORY,SUPER a vynikající MASSEY. Přehlídky se zúčastnil i zástupce CRI pro Evropu pan John Foster, se kterým spolupracujeme již 16 let. Velmi ocenil, že dcery jeho býků se tu v tvrdých konkurenčních podmínkách velké farmy skvěle prosazují.
Asi nejvíce se chovatelům líbila bílá rámcová prvotelka č.273999-981 z kombinace ARBELL x HORNET, která měla vynikající končetiny a kapacitní, skvěle upnuté vemeno. Přesto, že byla jen měsíc po otelení, její denní nádoj je již teď skvělých 47,5 litrů.
Součástí přehlídky byla i prohlídka farmy, kde si chovatelé mohli projít celý provoz a prohlédnout si nový systém dojení, který zde byl nainstalován firmou Lukrom – Milk.
Po přehlídce proběhla prezentace firem CBS a CRI, po které hlavní zootechnik Netisu a.s. pan Jiří Sikora zhodnotil své zkušenosti s novou dojírnou v  přednášce na téma „ Dojírna - významný pomocník managementu stáda – řešení výživy a zdravotních problémů.“ Ještě jednou děkujeme pracovníkům Netisu a.s. za vzornou přípravu celé přehlídky a návštěvníkům za skvělou účast.

Ing. Lumír Dvorský