Dne 25. 5. 2016, proběhla za pěkné účasti chovatelů, přehlídka dcer býků z nabídky naší společnosti. Počasí nám přálo a tak jsme ráno sjeli do ZD Pojbuky, kde to vše začalo.
Sešli jme se v zasedací místnosti správní budovy ZD, kde nám pan předseda Ing. František Strnad představil svoji společnost. Celková výměra zemědělského družstva je 2302 ha, z toho je 1536 ha orné půdy. Pěstuji zde obilí, řepku, brambory a kukuřici. Před časem zde začali s převodným křížením českého strakatého skotu na holštýna. Momentálně mají ve dvou stájích celkem 530 ks krav, 240 ks jalovic, 430 ks telat a 450 ks býku ve výkrmu. Užitkovost se dnes pohybuje ve stáji Rodná na úrovni 10392 kg mléka.
Po prezenci jsme se přesunuli na stáj, kde nás přivítala zootechnička paní Petra Volfová. Ve stáji nás čekaly vzorně připravené 3 dcery Masseye NEA-844, který zde potvrdil svoje kvality, zejména co se týká produkce a složek. Tento býk se začal dovážet do ČR v roce 2009 jako jeden z prvních „genomáků vůbec“ jeho gTPI bylo tehdy na úrovni 2230 bodů. Po prověření v dubnu 2012 vyšla jeho hvězda a on se postupně dostal až do čela topky. Dnes po letech má globálně více než 9700 dcer, drží se stále výborně a jeho dnešní TPI je 2280, což je pořád o 50 bodů více, než kdysi sliboval jako „genomák“. V ČR jsme měli jedny z prvních jeho dcer na evropském kontinentě, dnes jich tu máme 801 ve více jak 80-ti stádech, svou pěknou produkcí +856 kg mléka a složkami +0,15% T a +0,13 % B spolu s dobrou dlouhověkostí, RPH 112 , si u nás Massey nachází stále více příznivců.
Dále se zde předvedly dcery býka Notese NXA-912 a Logana NEA-968. E.T.Shottle NEO-117 se zde prezentoval 3-mi dcerami, které jsou již na druhých laktacích. Tento býk má v ČR již 740 dcer a je chovateli oblíben pro svoji vysokou PH produkce +997 kg mléka při korektních složkách +0,08%T a +0,03%B , jeho devizou je rovněž dlouhověkost +127 RPH a pěkná vemena s delšími, dobře umístěnými struky.
Prohlídli jsme si zde rovněž produkční stáj a OMD.
Aktuální užitkovost na farmě Rodná:

pořadí laktace Počet Kg mléka % tuku Kg tuku % bílkovin Kg bílkovin
1. 36 9532 3,71 353 3,50 333
2. 54 10966 3,84 421 3,50 383
Ʃ 90 10392 3,79 394 3,50 363

Po delším přejezdu jsme dojeli na farmu Třešně AGRO DRUŽSTVA ZÁHOŘÍ.
Přívítal nás hlavní zootechnik družstva pan Ing. Martin Chmelík, který nám řekl na úvod základní informace o podniku. Družstvo je zaměřeno na chov skotu a v rostlinné výrobě na pěstování potravinářské pšenice, řepky a krmných plodin. Celková výměra činí 2850 ha, z toho je 2320 orné půdy a 530 ha TTP. Podnik zaměstnává 70 lidí.

Z celkového počtu 940 ks dojnic je ustájeno na Farmě Třešně (620) a Oslov (320). Mladý dobytek je ustájen v odchovně ve Vojníkově (500 ks jalovic) a v OMD, kde jsou jalovice březí a výkrm býků. Za posledních dvacet let zde užitkovost vrostla z cca  5000 kg na dnešních 11800 kg za laktaci.
Zdejší holštýnské stádo se díky intenzivní chovatelské práci dostalo mezi nejlepší chovy v ČR. Již od roku 2009 pravidelně vítězí v exteriéru ve své kategorii největších podniků. Mají zde 12 krav s celoživotní užitkovostí přes 100 000 a řadu plemenic v žebříčku  top 100 SIH.
Prošli jsme produkční stájí, která byla přestavěna v roce 1996 z původního OMD. Každého jistě potěšily pěkně narostlé dojnice, s výbornými vemeny a končetinami. Podle slov Ing. Chmelíka, si momentálně býky do připařovacího plánu vybírají pouze ze světové genomické špičky.
Telata se odchovávají v boudách a po odstavu jsou ve skupinovém odchovu zde na farmě do věku 4 měsíců, kdy se převážejí do odchovny jalovic. Prošli jsme i prostornou stájí s přípravou na porod a porodnou, kde byly vzorně připraveny krávy na přehlídku.
Viděli jsme zde 8 vynikajících dcer Masseye NEA-844, který byl zde jako outcross hojně využíván a celkem tu po něm mají zhruba 160 dcer. Potvrdil tu své přednosti tj. produkci, složky a velmi dobrý exteriér. Jako příklad můžeme uvést pěknou dceru č. 486304-931 VG-85,vemeno-86 , která nadojila na 1. laktaci za 305 dní 12287 kg mléka při složkách 3,85 %T 473 kg a 3,47 % B 426kg.Dále jsme zde viděli dvě velmi pěkné dcery dalšího nepříbuzného býka - Sudan NXA-931, který tu rovněž potvrdil své kvality.
Děkujeme Martinu Chmelíkovi a panu Sopkovi za vzornou přípravu dcer.
Krávy

Vývoj užitkovosti v AGRO DRUŽSTVU ZÁHOŘÍ 
graf
Opět po delším přejezdu nás přivítali na farmě v podniku AGRA DEŠTNÁ a.s. Zdejší společnost hospodaří spolu s ovládanou ZP Hospříz a.s. celkem na 3422 ha převážně pronajaté půdy, z toho je 2844 ha orné. Většina rostlinné produkce je využita v živočišné výrobě a ve dvou  bioplynových stanicích. Podle ředitele pana Zdeňka Svitáka se společnost kromě dojných krav zabývá masnou výrobou na svých jatkách, výrobou energie a výrobou krmiv v pojízdných míchárnách . Dohromady chovají 1000 krav s užitkovostí přes 10 000 litrů . V roce 2007 investovali do bioplynové stanice a postupně také do jímek,dojírny, produkčních stájí a OMD. Momentálně dokončují velmi pěknou porodnu. Všude je poznat, že se zde rozhodně nebojí investovat do živočišné výroby.

Aktuální užitkovost na Agra Deštná, a.s.: 

Pořadí laktace  Počet  Kg mléka  % tuku  Kg tuku  % bílkovin  Kg bílkovin
1. 160 9275 3,56 330 3,26 302
2. 236 10943 3,58 392 3,32 363
Ʃ 396 10269 3,57 367 3,29 338

Také zde byla vzorně připraveno 10 dcer. Viděli jsme kolekci tu kolekci 5-ti dcer po býku Notes NXA-912, který je mezi chovateli oblíben pro svou výbornou vlastní plodnost, vysokou produkci +1756 kg mléka a vhodné utváření vemene svých dcer, zejména co se týká délky a rozmístění struků. Rovněž 4 dcery býka NEA-968 Logan, z kombinace Oman x BWMarshall x Rudolph, který má v česku ph pro produkci +1163 kg mléka při složkách -0,03 % T a +0,01 % B. Jak jsme mohli vidět, jeho dcery jsou většinou urostlé ,plášťově bílé krávy na velmi dobrých končetinách. Velmi zajímavá byla rovněž dcera býka Massey NEA-844 , č.451091-931 G+ 81, z prvního nasazení, která je již na 3-tím teleti a na svojí , zatím maximální 2. laktaci nadojila 12123 kg mléka při složkách 3,44 % T a 3,32 % B.
Celá přehlídka byla zakončena v jídelně teplým občerstvením, ochutnávkou mléčných výrobků a přátelskou diskusí.
Chtěl bych poděkovat všem zemědělským podnikům za umožnění této přehlídky. Těším se na shledanou i v příštím roce. 

Ing. Lumír Dvorský