Corey Gaiger

„ Nechceme , aby chovatelé opouštěli Holštýnské plemeno z důvodu, že zkrátka mají ve stáji moc velké krávy!“ toto konstatoval Paul Buhr na 132 výročním shromáždění Holštýnské asociace USA. Tento problémem jsme řešili a „zredukovali jsme váhu rámce, jako složky celkového typu v indexu TPI na polovinu“, řekl Buhr za výbor pro genetický pokrok GAC (Genetic Advancement Comitee ) při  Holštýnské asociaci USA.
„Tyto akce GAC měly za cíl zlepšit naše nástroje šlechtění: Znaky vemene, končetin a pro všechny přijatelný index TPI „ tvrdí Buhr. Tyto změny zlepší celoživotní ziskovost krav a korelací sníží rámec.
Snížení korelace o 35 až 50 %.
Korelace mezi plemennou hodnotou (PTA) pro velikost rámce a pl.hodnotou pro končetiny poklesla z 0,46 na 0,23 spolu se změnami ve výpočtu pro srpnové pl.hodnoty. To znamená redukci o 50 %.
U znaků vemene, klesla korelace s rámcem z 0,57 na 0,37 , což je celkem o 35%. Korelace rámce ve vzorci TPI klesla stejně jak ku znakům vemene, které mají ve vzorci TPI 11% , tak ku končetinám , které jsou na úrovni 6%, komentuje Paul Buhr, který má farmu ve Wisconsinu.
„ Je zde celá řada důvodů pro úpravu znaků vemene ,“ řekl Buhr při komentáři schématu ve své prezentaci.
„Tyto změny u znaků vemene zlepší vztah s produktivní délkou života PL, celoživotní produkci liber tuku a bílkovin ,pomůžou snížit skóre somatických buněk a to vše díky snížení vazby na rámec,“ vysvětluje Buhr.
Změny ve skóre končetin, nejen redukují vliv velikosti rámce, ale také zlepšují vztah mezi produktivní délkou života , efektivitou krmení (feed efficiency )a celoloživotní ziskovostí (lifetime profitability), řekl Buhr na shromáždění chovatelů v Bellevue .
Dvě změny u struků
Kromě již zmiňovaných změn kolem rámce, změní se v srpnu také index znaků vemene. Bude vytvořeno více prostoru pro rozmístění struků a délku struků, tyto znaky se také stanou středně důležitými a budou nově přímou součástí vzorce TPI.
Co to znamená pro chovatelé Holštýna a producenty mléka?
„ Budou se“ trestat“ zadní struky rozmístěné příliš blízko sebe“, řekl Buhr.
„To samé platí u délky struku. Příliš krátké struky budou rovněž hodnoceny negativně“.
Nový vzorec pro výpočet indexu znaků vemene bude vypadat takto( původní váhy jsou v závorkách):
0,23 Zadní výška vemene(0,16)
0,20 Hloubka vemene (0,35)
0,19 Zadní šířka vemene(0,12)
0,16 Přední upnutí vemene(0,16)
0,04 Rozmístění předních struků (0,05)
-0,20 vliv na rámec (předtím nebylo uvedeno)
Všechny tyto změny budou v srpnových výpočtech indexu vemene a TPI.
Vliv postoje zadních končetin z boku klesne

Při aktualizaci byla celkovému skóre končetin a paznehtů přidělena větší váha i přednost před postojem zadních končetin z boku a tento znak byl tak odstraněn ze vzorce  výpočtu. Nově tak bude kladen větší důraz na celkové skóre , klasifikátoři také mají více prostoru pro lepší ohodnocení mobility zvířat.
Nový vzorec pro výpočet indexu končetin a paznehtů ( předchozí váhy jsou uvedeny v závorkách)
0,70 skóre Končetin a paznehtů(0,50)
0,21 postoj zadních končetiny –pohled zezadu(0,37)
0,09 úhel paznehtů (0,48)
0,00 postoj zadních končetin –pohled z boku(0,15)
-0,20 vliv na rámec (nebylo před tím uvedeno)
Přidání přežitelnosti
GAC doporučil přidat do vzorce TPI „přežitelnost „. Tato hodnota začíná na 3 %, přičemž produktivní délka života (PL) současně klesne ze 7 na 4 %.
„Produktivní délka života (PL) měří počet měsíců v produkci mléka. Přežitelnost (Cow Livability) ,měří schopnost krávy přežít na farmě. Kolem 20-ti % krav zemře před jejich prodejem na normální porážku, při úhynu během laktace na průměru 7 %“, říká Paul Buhr na vysvětlenou.
Finální změna obsahuje zvyšující se roli efektivity krmení v indexu TPI. Aby se toho využilo, byly podniknuty následné změny v indexu TPI( předchozí hodnoty jsou v závorkách):
0,21 PH bílkovin (0,27)
0,17 PH tuku (0,16)
0,08 Efektivita krmení (0,03)
Z časopisu Hoards Dairyman 7/2017 přeložil Ing.Lumír Dvorský